אני בבעיה?

הם תפסו אותה על גניבה ולקחו אותה לתחת משטרה לחקירה. זה ניראה שהיא בבעיה רצינית, אבלי ממש לא דואגת כי יש לה נשק סודי שאף פעם לא מפספס. עוד לא היה גבר אחד שסירב להצעה שלה לעשות איתה סקס ואני לא מעשים את הגברים בטעות כזאת חמורה, הבחורה הזאת חמה כל כך שגם אני הייתי נופל על זה. היא מפתה את השוטר במהירות רבה והיא בטוחה שעוד מאט היא תצא מהתחנה.